Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:52 Tisdag 2014-06-24 kl. 16:00

Tisdag 2014-06-24 kl. 16:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2013/14:52


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:52
Datum och tid: 2014-06-24 16:00
Plats: RÖ 7-08

1. Anmälningar

2. Val av ordförande

3. Bemyndigande att underteckna dagens protokoll

Bilagor


1. Justitieutskottets offentliga utfrågning med anledning av
EU-domstolens dom om datalagringsdirektivet