Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:6 Tisdag 2013-10-22 kl. 11:00

Tisdag 2013-10-22 kl. 11:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2013/14:6


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:6
Datum och tid: 2013-10-22 11:00
Plats: RÖ 7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. EU-bevakning

4. Riksrevisionens rapport om statliga myndigheters
skydd mot korruption m.m. (KU4)

Fortsatt beredning
Skr. 2012/13:167 samt motioner från
allmänna motionstiderna 2011, 2012 och 2013
Föredragande: TL

5. Ram för utgiftsområde 1 Rikets styrelse (KU1y)
Fortsatt beredning
Prop. 2013/14:1
Föredragande: ACB

6. Vital kommunal demokrati (KU7)
Beredning
Prop. 2013/14:5 samt motioner
Föredragande: HH

7. Granskning av regeringen

8. Övriga frågor

Bilagor


1. Protokoll
2. Förteckning över inkomna skrivelser
3. Förteckning över EU-dokument
4-5. Utkast
6. Utkast och motioner
7. Se särskild föredragningslista
----------------------------------------
Program och underlag inför utskottets
offentliga utfrågning den 24 oktober 2013