Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:18 Torsdag 2015-01-22 kl. 09:00

Torsdag 2015-01-22 kl. 09:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2014/15:18


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:18
Datum och tid: 2015-01-22 09:00
Plats: RÖ 7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. EU-bevakning

4. Riksdagens arbetsformer m.m. (KU6)
Justering
Föredragande: JJ

5. Hearing om journalisters och medieredaktioners
säkerhet och arbetsförutsättningar

Föredragande: ACB

6. Granskning av regeringen

7. Övriga frågor

Bilagor


1. Protokoll
2. Förteckning över inkomna skrivelser
3. KansliPM
4. Förslag
5. KansliPM skickas elektroniskt före sammanträdet
6. Se särskild föredragningslista