Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:19 Torsdag 2015-01-29 kl. 09:00

Torsdag 2015-01-29 kl. 09:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2014/15:19


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:19
Datum och tid: 2015-01-29 09:00
Plats: RÖ 7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Val av JO

4. EU-bevakning

5. Vissa frågor om riksdagsledamöternas ersättningar,
framst. 2014/15:RS1
Föredragande: JJ

6. Hearing om journalisters och medieredaktioners
säkerhet och arbetsförutsättningar

Föredragande: ACB

7. Granskning av regeringen

8. Övriga frågor

Bilagor


1. Protokoll
2. Ärendeplan
3-6. KansliPM
7. Se särskild föredragningslista