Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:2 Torsdag 2014-10-09 kl. 09:00

Torsdag 2014-10-09 kl. 09:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2014/15:2


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:2
Datum och tid: 2014-10-09 09:00
Plats: RÖ 7-08

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. EU-bevakning

4. Kompletterande val av ledamot i beredningsdelegationen

5. Uppföljning av riksdagens tillämpning
av subsidiaritetsprincipen (KU5)

Beredning
Föredragande: KÖ

6. Granskning av regeringen

7. Övriga frågor

Bilagor


1. Protokoll
2. Förteckning över inkomna skrivelser
3. KansliPM
5. KansliPM
6. Se särskild föredragningslista