Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:20 Torsdag 2015-02-05 kl. 09:00

Torsdag 2015-02-05 kl. 09:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2014/15:20


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:20
Datum och tid: 2015-02-05 09:00
Plats: RÖ 7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Justitieombudsmännens ämbetsberättelse (KU11)
Fortsatt beredning
Föredragande: JJ

4. Granskning av regeringen

5. Övriga frågor

Bilagor


1. Protokoll
2. KansliPM
3. Utkast och yttrande från JuU
4. Se särskild föredragningslista