Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:21 Tisdag 2015-02-10 kl. 11:00

Tisdag 2015-02-10 kl. 11:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2014/15:21


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:21
Datum och tid: 2015-02-10 11:00
Plats: RÖ 7-08

1. Information i aktuella EU-frågor
Statssekreterare Catharina Espmark m.fl. vid
Justitiedepartementet

2. Justering av protokoll

3. Anmälningar

4. EU-bevakning

5. Allmänna helgdagar m.m. (KU8)
Beredning
Föredragande: LW

6. Hearing om journalisters och medieredaktioners
säkerhet och arbetsförutsättningar

Föredragande: ACB

7. Granskning av regeringen

8. Övriga frågor

Bilagor


1. PM från RK
2. Protokoll
3-4. KansliPM
5. Utkast
7. Se särskild föredragningslista