Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:22 Torsdag 2015-02-12 kl. 08:00

Torsdag 2015-02-12 kl. 08:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2014/15:22


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:22
Datum och tid: 2015-02-12 08:00
Plats: RÖ 7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Justitieombudsmännens ämbetsberättelse (KU11)
Fortsatt beredning
Föredragande: JJ

4. Granskning av regeringen

5. Övriga frågor

Lokal: Förstakammarsalen
-------------------------------------

6. Kl. 10.00 - 12.00
Hearing om
journalisters och medieredaktioners
säkerhet och arbetsförutsättningar


Bilagor


1. Protokoll
2. - Utgivarnas rapport (arbetsex, företrädare för Utgivarna
tar med den tryckta versionen till hearingen)
- Deltagarförteckning delas vid sammanträdet
3. Utkast
4. Se särskild föredragningslista