Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:24 Torsdag 2015-02-19 kl. 09:00

Torsdag 2015-02-19 kl. 09:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2014/15:24


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:24
Datum och tid: 2015-02-19 09:00
Plats: RÖ 7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Justitieombudsmännens ämbetsberättelse (KU11)
Justering
Föredragande: JJ

4. Granskning av regeringen

5. Övriga frågor

Bilagor


1. Protokoll
3. Förslag
4. Se särskild föredragningslista