Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:25 Tisdag 2015-03-03 kl. 11:00

Tisdag 2015-03-03 kl. 11:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2014/15:25


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:25
Datum och tid: 2015-03-03 11:00
Plats: RÖ 7-08

1. Information om säkerhetrutiner
Företrädare från säkerhetsenheten och Säpo

2. Justering av protokoll

3. Anmälningar

4. EU-bevakning

5. Allmänna helgdagar m.m. (KU8)
Justering
Föredragande: LW

6. Granskning av regeringen

7. Övriga frågor

Bilagor


2. Protokoll
3. Förteckning över inkomna skrivelser
4. KansliPM
5. Förslag
6. Se särskild föredragningslista