Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:26 Torsdag 2015-03-05 kl. 09:00

Torsdag 2015-03-05 kl. 09:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2014/15:26


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:26
Datum och tid: 2015-03-05 09:00
Plats: RÖ 7-08

1. Allmänna uppgiftsskyddsförordningen
Överläggning
Statssekreterare Catharina Espmark m.fl. vid
Justitiedepartementet

2. Justering av protokoll

3. Anmälningar

4. Granskning av regeringen

5. Övriga frågor

Bilagor


1. PM från RK och faktaPM
2. Protokoll
4. Se särskild föredragningslista