Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:3 Tisdag 2014-10-21 kl. 11:00

Tisdag 2014-10-21 kl. 11:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2014/15:3


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:3
Datum och tid: 2014-10-21 11:00
Plats: RÖ 7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. EU-bevakning

4. Några ändringar på tryck- och
yttrandefrihetens område
(vilande grundlagsbeslut) (KU3)
Beredning
Prop. 2013/14:47
Föredragande: KÖ

5. Förstärkt skydd mot främmande makts
underrättelseverksamhet
(vilande grundlagsbeslut) (KU4)
Beredning
Prop. 2013/14:51
Föredragande: KÖ

6. Proportionell fördelning av mandat och
förhandsanmälan av partier i val
(vilande grundlagsbeslut m.m.) (KU2)
Beredning
Prop. 2013/14:48
Föredragande: KD

7. Fråga om yttrande över hemliga tvångsmedel
Beslut
Prop. 2013/14:237 samt motioner
Föredragande: JJ

8. Statsråds medverkan i konstitutionsutskottets granskning
Information
Föredragande: HH

9. Övriga frågor

Bilagor


1. Protokoll
2. Förslag på sammanträdestider delas vid sammanträdet
3. KansliPM
4. Prop. 2013/14:47 och utkast
5. Prop. 2013/14:51 och utkast
6. Prop. 2013/14:48 och utkast
7-8. KansliPM