Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:32 Torsdag 2015-03-26 kl. 09:00

Torsdag 2015-03-26 kl. 09:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2014/15:32


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:32
Datum och tid: 2015-03-26 09:00
Plats: RÖ 7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Offentlighet, sekretess och integritet (KU15)
Justering
Föredragande: JJ

4. Minoritetsfrågor (KU16)
Justering
Föredragande: KL

5. Redogörelse för behandlingen av riksdagens
skrivelser (KU21)

Fråga om remiss till samtliga utskott
Skr. 2014/15:75
Föredragande: KL

6. Granskning av regeringen

7. Övriga frågor

Bilagor


1. Protokoll
3-4. Förslag
5. KansliPM
6. Se särskild föredragningslista