Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:33 Tisdag 2015-04-07 kl. 11:00

Tisdag 2015-04-07 kl. 11:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2014/15:33


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:33
Datum och tid: 2015-04-07 11:00
Plats: RÖ 7-08

1. Granskning av regeringen

2. Justering av protokoll

3. Anmälningar

4. EU-bevakning

5. Kommunala och regionala frågor (KU18)
Fortsatt beredning
Föredragande: KD

6. Övriga frågor

Bilagor


1. Se särskild föredragningslista
2. Protokoll
3. PM Erfarenheter av prövning av överklaganden i 2014 års
allmänna val
4. KansliPM
5. Utkast