Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:34 Tisdag 2015-04-14 kl. 11:00

Tisdag 2015-04-14 kl. 11:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2014/15:34


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:34
Datum och tid: 2015-04-14 11:00
Plats: RÖ 7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. EU-bevakning

4. Kommunala och regionala frågor (KU18)
Justering
Föredragande: KD

5. Statens stöd till dagspressen (KU12)
Fråga om remiss till andra utskott
Prop. 2014/15:88 och motioner
Föredragande: ACB

6. Granskning av regeringen

7. Övriga frågor

Bilagor


1. Protokoll
2. Inbjudan
3. KansliPM
4. Förslag
5. KansliPM
6. Se särskild föredragningslista