Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:35 Måndag 2015-04-20 kl. 13:00

Måndag 2015-04-20 kl. 13:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2014/15:35


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:35
Datum och tid: 2015-04-20 13:00
Plats: RÖ 7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Direktiv om skydd för EU:s finansiella
intressen genom straffrättsliga betämmelser, såvitt
gäller en fråga om uppgiftsskyldighet.
Överläggning
Statssekreterare Catharina Espmark m.fl. vid
Justitiedepartementet

4. Övriga frågor

5. Granskning av regeringen

Bilagor


1. Protokoll
3. Utkast skickas under fredagen
5. Se särskild föredragningslista