Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:36 Tisdag 2015-04-21 kl. 09:30

Tisdag 2015-04-21 kl. 09:30

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2014/15:36


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:36
Datum och tid: 2015-04-21 09:30
Plats: RÖ 7-08

1. Statens stöd till dagspressen (KU12)
Beredning
Prop. 2014/15:88 och motioner
Föredragande: ACB
Sveriges Fådagarstidningar och Pres(s)gruppen
kommer kl. 09.30

Presstödsnämnden kommer kl. 10.00

2. Anmälningar

3. EU-bevakning

4. Kommittéberättelse 2015 (KU19)
Beredning
Föredragande: KÖ

5. Vissa frågor om riksdagsledamöternas ersättningar (KU7)
Beredning
Framst. 2014/15:RS1
Föredragande: AW

6. Granskning av regeringen

7. Övriga frågor

Bilagor


1. Utkast
2. Inkomna skrivelser
- KansliPM
3. KansliPM
4. Utkast
5. KansliPM och Lagrådsyttrande
6. Se särskild föredragningslista