Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:37 Torsdag 2015-04-23 kl. 09:00

Torsdag 2015-04-23 kl. 09:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2014/15:37


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:37
Datum och tid: 2015-04-23 09:00
Plats: Skandiasalen, N3-04

1. Granskning av regeringen

PLATS: RÖ7-08

2. Justering av protokoll

3. Anmälningar

4. Indelning i utgiftsområden (KU17)
Beredning
Fråga om remiss till andra utskott
Prop. 2014/15:100 förslagspunkterna 3-5
Föredragande: ACB

5. Kommittéberättelse 2015 (KU19)
Fortsatt beredning
Föredragande: KÖ

6. Statens stöd till dagspressen (KU12)
Fortsatt beredning
Prop. 2014/15:88 och motioner
Föredragande: ACB

7. Granskning av regeringen

8. Övriga frågor


Bilagor


1. Se särskild föredragningslista
2. Protokoll
3-4. KansliPM
5. Utkast
6. Utkast och pp-presentation delas under onsdagen
7. Se p.1