Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:38 Tisdag 2015-04-28 kl. 11:00

Tisdag 2015-04-28 kl. 11:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2014/15:38


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:38
Datum och tid: 2015-04-28 11:00
Plats: RÖ 7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. EU-bevakning

4. Kommittéberättelse 2015 (KU19)
Justering
Föredragande: KÖ

5. Statens stöd till dagspressen (KU12)
Fortsatt beredning
Prop. 2014/15:88 och motioner
Föredragande: ACB

6. Granskning av regeringen

7. Övriga frågor

Bilagor


1. Protokoll
3. KansliPM
4. Förslag
5. Utkast och yttrande från TU
6. Se särskild föredragningslista