Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:39 Måndag 2015-05-04 kl. 13:00

Måndag 2015-05-04 kl. 13:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2014/15:39


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:39
Datum och tid: 2015-05-04 13:00
Plats: Se bilaga under p.1.

1. Anmälningar

2. Statens stöd till dagspressen (KU12)
Fortsatt beredning
Prop. 2014/15:88 och motioner
Föredragande: ACB

3. Granskning av regeringen

Bilagor


1. Schema
2. Utkast delas elektroniskt under torsdagen
och på sammanträdet
3. Se särskild föredragningslista