Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:4 Tisdag 2014-11-04 kl. 11:00

Tisdag 2014-11-04 kl. 11:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2014/15:4


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:4
Datum och tid: 2014-11-04 11:00
Plats: RÖ 7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. EU-bevakning

4. Några ändringar på tryck- och yttrandefrihetens område
(vilande grundlagsbeslut) (KU3)
Justering
Prop. 2013/14:47
Föredragande: KÖ

5. Förstärkt skydd mot främmande makts
underrättelseverksamhet
(vilande grundlagsbeslut) (KU4)
Justering
Prop. 2013/14:51
Föredragande: KÖ

6. Proportionell fördelning av mandat och
förhandsanmälan av partier i val
(vilande grundlagsbeslut m.m.) (KU2)
Fortsatt beredning
Prop. 2013/14:48
Föredragande: KD

7. Hemliga tvångsmedel mot allvarliga brott (KU2y)
Ev. justering
Prop. 2013/14:237 samt motioner
Föredragande: JJ

8. Utgiftsområde 1 Rikets styrelse (KU1)
Fråga om remiss till UU. Beslut
Prop. 2014/15:1 och ev. motioner
Föredragande: ACB

9. Statsråds medverkan i konstitutionsutskottets granskning
Beslut om referensgrupp
Föredragande: HH

10. Övriga frågor

Bilagor


1. Protokoll
2. Förteckning över inkomna skrivelser
3. KansliPM
4-5. Förslag
6. Utkast
7. Förslag
8. KansliPM
9. Tidigare utskickat