Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:40 Torsdag 2015-05-07 kl. 09:00

Torsdag 2015-05-07 kl. 09:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2014/15:40


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:40
Datum och tid: 2015-05-07 09:00
Plats: RÖ 7-08

1. AV-direktivet
Information
Statssekreterare Per Olsson m.fl. vid
Kulturdepartementet

2. Justering av protokoll

3. Anmälningar

4. Brysselresan

5. Statens stöd till dagspressen (KU12)
Justering
Prop. 2014/15:88 och motioner
Föredragande: ACB

6. Vårändringsbudget för 2015 och Årsredovisning
för staten 2014
Fråga om yttrande till FiU
Prop. 2014/15:99 och skr. 2014/15:101
Föredragande: ACB

7. Författningsfrågor (KU14)
Fortsatt beredning
Föredragande: ACB

8. Redogörelse för behandlingen av riksdagens
skrivelser (KU21)
Beredning
Skr. 2014/15:75
Föredragande: KL

9. Granskning av regeringen

10. Övriga frågor

Bilagor


1. PM från RK
2. Protokoll
3. PM från RK
4. Material delas vid sammanträdet
5. Förslag
6. KansliPM och underlag från prop. 2014/15:99 och
skr. 2014/15:101
8. Utkast och kansliPM
9. Se särskild föredragningslista