Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:42 Torsdag 2015-05-21 kl. 09:00

Torsdag 2015-05-21 kl. 09:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2014/15:42


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:42
Datum och tid: 2015-05-21 09:00
Plats: RÖ 7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Vissa frågor om riksdagsledamöternas ersättningar (KU7)
Information
Framst. 2014/15:RS1
Föredragande: AW

4. Redogörelse för behandlingen av riksdagens
skrivelser (KU21)
Fortsatt beredning
Skr. 2014/15:75
Föredragande: KL

5. Verksamhetsredogörelser för riksdagens nämnder (KU13)
Beredning
Nämndernas redogörelser och motion
Föredragande: ACB

6. Indelning i utgiftsområden (KU17)
Beredning
Prop. 2014/15:100 förslagspunkterna 3-5
Föredragande: ACB

7. Vårändringsbudget för 2015 Utgiftsområde 1
Rikets styrelse (KU5y)
Fortsatt beredning
Prop. 2014/15:99 och motioner
Föredragande: ACB

8. Granskning av regeringen

9. Övriga frågor

Bilagor


1. Protokoll
4. Utkast och yttrande från andra utskott
5. Utkast
6. Utkast delas under onsdagen
7. Utkast
8. Se särskild föredragningslista