Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:43 Tisdag 2015-05-26 kl. 11:00

Tisdag 2015-05-26 kl. 11:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2014/15:43


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:43
Datum och tid: 2015-05-26 11:00
Plats: RÖ 7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. EU-bevakning

4. Vårändringsbudget för 2015 Utgiftsområde 1
Rikets styrelse (KU5y)
Justering
Prop. 2014/15:99 och motioner
Föredragande: ACB

5. Indelning i utgiftsområden m.m. (KU17)
Fortsatt beredning
Prop. 2014/15:100 förslagspunkterna 3-5
Föredragande: ACB

6. Granskning av regeringen

7. Övriga frågor

Bilagor


1. Protokoll
2. Inkomna skrivelser
3. KansliPM
4. Förslag
5. Utkast delas senast på måndag
6. Se särskild föredragningslista