Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:44 Torsdag 2015-05-28 kl. 09:00

Torsdag 2015-05-28 kl. 09:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2014/15:44


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:44
Datum och tid: 2015-05-28 09:00
Plats: RÖ 7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Redogörelse för behandlingen av riksdagens
skrivelser (KU21)
Fortsatt beredning
Skr. 2014/15:75
Redog. 2014/15:RS5
Föredragande: KL

4. Verksamhetsredogörelser för riksdagens
nämnder (KU13)
Fortsatt beredning
Nämndernas redogörelser och motion
Föredragande: ACB

5. Indelning i utgiftsområden m.m. (KU17)
Fortsatt beredning
Prop. 2014/15:100 förslagspunkterna 3-5
Föredragande: ACB

6. Granskning av regeringen

7. Övriga frågor

Bilagor


1. Protokoll
3-4. Utkast
5. Utkast (yttrandet från AU delas under onsdagen)
6. Se särskild föredragningslista