Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:45 Tisdag 2015-06-02 kl. 11:00

Tisdag 2015-06-02 kl. 11:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2014/15:45


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:45
Datum och tid: 2015-06-02 11:00
Plats: RÖ 7-08

1. Granskning av regeringen

2. Justering av protokoll

3. Anmälningar

4. EU-bevakning

5. Redogörelse för behandlingen av riksdagens
skrivelser (KU21)
Justering
Skr. 2014/15:75
Redog. 2014/15:RS5
Föredragande: KL

6. Verksamhetsredogörelser för riksdagens
nämnder (KU13)
Justering
Nämndernas redogörelser och motion
Föredragande: ACB

7. Indelning i utgiftsområden m.m. (KU17)
Justering
Prop. 2014/15:100 förslagspunkterna 3-5
Föredragande: ACB

8. Övriga frågor

Bilagor


1. Se särskild föredragningslista
2. Protokoll
4. KansliPM
5-7. Förslag