Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:46 Torsdag 2015-06-04 kl. 09:00

Torsdag 2015-06-04 kl. 09:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2014/15:46


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:46
Datum och tid: 2015-06-04 09:00
Plats: RÖ 7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps)
Information
Frågan om EU:s anslutning till Europakonventionen
om skydd för de mänskliga rättigheterna

4. Granskning av regeringen

5. Övriga frågor

Bilagor


1. Protokoll
3. KansliPM och utkast till rapport
4. Se särskild föredragningslista