Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:5 Tisdag 2014-11-11 kl. 11:00

Tisdag 2014-11-11 kl. 11:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2014/15:5


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:5
Datum och tid: 2014-11-11 11:00
Plats: RÖ 7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. EU-bevakning

4. Ram för utgiftsområde 1 Rikets styrelse (KU1y)
Beslut i fråga om yttrande. Ev. beredning
Prop. 2014/15:1 och ev. motioner
Föredragande: ACB

5. Utgiftsområde 1 Rikets styrelse (KU1)
Beredning
Prop. 2014/15:1, redog. 2013/14:RS2 och ev. motioner
Föredragande: ACB

6. Granskning av regeringen

7. Övriga frågor

Bilagor


1. Protokoll
3. KansliPM
4-5. KansliPM skickas elektroniskt efter
motionstidens slut och delas vid sammanträdet
6. Se särskild föredragningslista