Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:6 Torsdag 2014-11-13 kl. 09:00

Torsdag 2014-11-13 kl. 09:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2014/15:6


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:6
Datum och tid: 2014-11-13 09:00
Plats: RÖ 7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Proportionell fördelning av mandat och
förhandsanmälan av partier i val
(vilande grundlagsbeslut, m.m.) (KU2)
Justering
Prop. 2013/14:48
Föredragande: KD

4. Ram för utgiftsområde 1 Rikets styrelse (KU1y)
Fortsatt beredning
Prop. 2014/15:1 och motioner
Föredragande: ACB

5. Utgiftsområde 1 Rikets styrelse (KU1)
Fortsatt beredning
Prop. 2014/15:1, redog. 2013/14:RS2 och motioner
Föredragande: ACB

6. Övriga frågor

Bilagor


1. Protokoll
2. Ärendeplan hösten 2014
3. KansliPM, förslag skickas elektroniskt och delas i postfacken
under onsdag
4-5. Utkast skickas elektroniskt och delas i postfacken
under onsdag