Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:7 Tisdag 2014-11-18 kl. 11:00

Tisdag 2014-11-18 kl. 11:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2014/15:7


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:7
Datum och tid: 2014-11-18 11:00
Plats: RÖ 7-08

1. Riksdagsdirektör Kathrin Flossing med medarbetare
Informerar om Riksdagsförvaltningens
årsredovisning 2013, m.m.

2. Justering av protokoll

3. Anmälningar

4. EU-bevakning

5. Val till Statsrådsarvodesnämnden

6. Val till Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och
riksrevisorerna

7. Kontroll av postförsändelser
Beslut i fråga om yttrande
Skr. 2014/15:8 och ev. motioner
Föredragande: KL

8. Ram för utgiftsområde 1 Rikets styrelse (KU1y)
Justering
Prop. 2014/15:1 och motioner
Föredragande: ACB

9. Utgiftsområde 1 Rikets styrelse (KU1)
Fortsatt beredning
Prop. 2014/15:1, redog. 2013/14:RS2 och motioner
Föredragande: ACB

10. Övriga frågor

Bilagor


1. KansliPM, redog. 2013/14:RS2
2. Protokoll
4-7. KansliPM
8. Förslag
9. Utkast, kompl. PM skickas elektroniskt före sammanträdet