Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:8 Torsdag 2014-11-20 kl. 09:00

Torsdag 2014-11-20 kl. 09:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2014/15:8


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:8
Datum och tid: 2014-11-20 09:00
Plats: Skandiasalen

1. Justitieombudsmännens ämbetsberättelse
Riksdagens ombudsmän informerar om 2014/15 års
ämbetsberättelse

Bilagor


1. KansliPM