Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:9 Tisdag 2014-11-25 kl. 11:00

Tisdag 2014-11-25 kl. 11:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2014/15:9


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:9
Datum och tid: 2014-11-25 11:00
Plats: RÖ 7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. EU-bevakning

4. Utgiftsområde 1 Rikets styrelse (KU1)
Fortsatt beredning
Prop. 2014/15:1, redog. 2013/14:RS2 och motioner
Föredragande: ACB

5. Register över tillträdesförbud vid
idrottsarrangemang (KU3y)

Beredning
Prop. 2013/14:254 och motioner
Föredragande: JJ

6. Kontroll av postförsändelser (KU4y)
Beredning
Skr. 2014/15:8 och ev. motioner
Föredragande: KL

7. Granskning av regeringen

8. Övriga frågor

Bilagor


1. Protokoll
2. Förteckning över inkomna skrivelser
3. KansliPM EU-bevakning,
kansliPM översyn av EU:s dataskyddsreglering
4. Utkast och yttrande från UU
5-6. Utkast
7. Se särskild föredragningslista