Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:2 Torsdag 2015-09-24 kl. 09:00

Torsdag 2015-09-24 kl. 09:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2015/16:2


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:2
Datum och tid: 2015-09-24 09:00
Plats: RÖ 7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. EU-bevakning

4. Fortsatt giltighet av lagen om vissa register
för forskning om vad arv och miljö betyder
för människors hälsa (KU2y)

Justering
Prop. 2014/15:121
Föredragande: CB

5. Utgiftsområde 1 Rikets styrelse (KU1)
Fråga om remiss till UU. Beslut
Prop. 2015/16:1 och ev. motioner
Redog. 2014/15:RS2
Föredragande: ACB

6. Några ändringar i radio- och tv-lagen (KU2)
Beredning
Prop. 2014/15:118
Föredragande: KÖ

7. Granskning av regeringen

8. Övriga frågor

Bilagor


1. Protokoll
2. - Inkomna skrivelser
- KansliPM
- Program
3. KansliPM
4. Förslag
5. KansliPM
6. Utkast
7. Se särskild föredragningslista