Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:3 Tisdag 2015-10-13 kl. 11:00

Tisdag 2015-10-13 kl. 11:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2015/16:3


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:3
Datum och tid: 2015-10-13 11:00
Plats: RÖ 7-08

1. Statsråds medverkan i konstitutionsutskottets granskning
Bertil Wennberg överlämnar rapport

2. Utskottets fortsatta hantering av rapporten Statsråds
medverkan i konstitutionsutskottets granskning

3. Justering av protokoll

4. Anmälningar

5. Utrikes resa

6. EU-bevakning

7. Några ändringar i radio- och tv-lagen (KU2)
Fortsatt beredning
Prop. 2014/15:118
Föredragande: KÖ

8. Åtgärder för att göra samhället mer motståndskraftigt mot
våldsbejakande extremism (KU4)
Fråga om remiss till andra utskott. Beslut
Skr. 2014/15:144 och motioner
Föredragande: KD

9. Utgiftsram för utgiftsområde 1 Rikets styrelse (KU1y)
Beslut i fråga om yttrande och ev. beredning
Prop. 2015/16:1 och motioner
Föredragande: ACB

10. Granskning av regeringen

11. Övriga frågor

Bilagor


3. Protokoll
4. Inkomna skrivelser
5. KansliPM
6. KansliPM delas elektroniskt under fredagen
7. Utkast
8. KansliPM
9. Utkast
10. Se särskild föredragningslista