Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:4 Tisdag 2015-10-20 kl. 11:00

Tisdag 2015-10-20 kl. 11:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2015/16:4


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:4
Datum och tid: 2015-10-20 11:00
Plats: RÖ 7-08

1. Interinstitutionellt avtal om bättre lagstiftning
Överläggning
Statssekreterare Hans Dahlgren m.fl. vid
Statsrådsberedningen

2. Justering av protokoll

3. Anmälningar

4. EU-bevakning

5. Några ändringar i radio- och tv-lagen (KU2)
Justering
Prop. 2014/15:118
Föredragande: KÖ

6. Bättre lagstiftning för bättre resultat - en EU-agenda (KU3)
Beredning
KOM(2015) 215
Föredragande: KÖ

7. Utgiftsram för utgiftsområde 1 Rikets styrelse (KU1y)
Beredning
Prop. 2015/16:1 och motioner
Föredragande: ACB

8. Granskning av regeringen

9. Övriga frågor

Bilagor


1. KansliPM och underlag från RK
2. Protokoll
3. Intern ärendeplan
4. KansliPM
5. Förslag
6-7. Utkast
8. Se särskild föredragningslista