Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:5 Torsdag 2015-10-22 kl. 09:00

Torsdag 2015-10-22 kl. 09:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2015/16:5


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:5
Datum och tid: 2015-10-22 09:00
Plats: RÖ 7-08

1. Direktiv om processuella rättigheter
Överläggning
Statssekreterare Catharina Espmark m.fl.
Justitiedepartementet

2. Dataskyddsdirektivet och allmänna
uppgiftsskyddsförordningen

Information
Statssekreterare Catharina Espmark m.fl.
Justitiedepartementet

3. Justering av protokoll

4. Anmälningar

5. Utgiftsram för utgiftsområde 1 Rikets styrelse (KU1y)
Justering
Prop. 2015/16:1 och motioner
Föredragande: ACB

6. Utgiftsområde 1 Rikets styrelse (KU1)
Fortsatt beredning
Prop. 2015/16:1 och ev. motioner
Redog. 2014/15:RS2
Föredragande: ACB

7. Förebygga, förhindra och försvåra - den svenska strategin
mot terrorism (KU3y)
Yttrande till JuU. Beslut
Föredragande: CB

8. Granskning av regeringen

9. Övriga frågor

Bilagor


1-2. KansliPM och underlag från RK
3. Protokoll
4. Yrkandesammanställning
5. Förslag
6-7. Utkast
7. Se särskild föredragningslista