Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:50 Tisdag 2016-05-17 kl. 11:00

Tisdag 2016-05-17 kl. 11:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2015/16:50


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:50
Datum och tid: 2016-05-17 11:00
Plats: RÖ 7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. EU-bevakning

4. Uppföljning av budgetbeslut
Föredragande: SS

5. Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser
(KU21)
Fortsatt beredning
Skr. 2015/16:75
Föredragande: HH

6. Prövning av fråga om tillämpligheten av
9 kap. 12 § riksdagsordningen i visst fall (KU30)
Fortsatt beredning
Föredragande: HH

7. Indelning i utgiftsområden (KU23)
Fortsatt beredning
Prop. 2015/16:100 p. 2-11 och motioner
Föredragande: ACB

8. Verksamhetsredogörelser för riksdagens nämnder (KU28)
Fortsatt beredning
Nämndernas redogörelser
Föredragande: ACB

9. Kommittéberättelse 2016 (KU29)
Fortsatt beredning
Skr. 2015/16:103 och motion
Föredragande: CB

10. Granskning av regeringen

11. Övriga frågor

Bilagor


1. Protokoll
3. KansliPM och förteckning
4. KansliPM
5. Utkast (delas under fredag)
6. Utkast
7. Utkast och motioner
8-9. Utkast
10. Se särskild föredragningslista