Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:51 Torsdag 2016-05-19 kl. 09:00

Torsdag 2016-05-19 kl. 09:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2015/16:51


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:51
Datum och tid: 2016-05-19 09:00
Plats: RÖ 7-08

1. Direktivet om audiovisuella medietjänster
Information
Statssekreterare Per Olsson Fridh m.fl., Kulturdepartementet

2. Justering av protokoll

3. Anmälningar

4. Elektroniskt kungörande av författningar (KU26)
Justering
Prop. 2015/16:157
Föredragande: CB

5. Prövning av fråga om tillämpligheten av
9 kap. 12 § riksdagsordningen i visst fall (KU30)
Justering
Föredragande: HH

6. Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser
(KU21)
Fortsatt beredning
Skr. 2015/16:75
Föredragande: HH

7. Övergångsstyre och utjämning vid ändrad kommun- och
landstingsindelning (KU25)

Beredning
Prop. 2015/16:121 och ev. motion
Föredragande: LW

8. Granskning av regeringen

9. Övriga frågor

Bilagor


1. KansliPM
2. Protokoll
4-5. Förslag
6. Utkast (delas under onsdagen)
7. Utkast
8. Se särskild föredragningslista