Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:52 Tisdag 2016-05-24 kl. 11:00

Tisdag 2016-05-24 kl. 11:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2015/16:52


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:52
Datum och tid: 2016-05-24 11:00
Plats: RÖ 7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. EU-bevakning

4. Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser
(KU21)
Justering
Skr. 2015/16:75
Föredragande: HH

5. Verksamhetsredogörelser för riksdagens nämnder (KU28)
Justering
Nämndernas redogörelser
Föredragande: ACB

6. Kommittéberättelse 2016 (KU29)
Justering
Skr. 2015/16:103 och motion
Föredragande: CB

7. Granskning av regeringen

8. Övriga frågor

Bilagor


1. Protokoll
3. KansliPM
4-6. Förslag
7. Se särskild föredragningslista