Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:53 Torsdag 2016-05-26 kl. 09:00

Torsdag 2016-05-26 kl. 09:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2015/16:53


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:53
Datum och tid: 2016-05-26 09:00
Plats: RÖ 7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Övergångsstyre och utjämning vid ändrad kommun- och
landstingsindelning (KU25)

Fortsatt beredning
Prop. 2015/16:121 och motion
Föredragande: LW

4. Indelning i utgiftsområden (KU23)
Fortsatt beredning
Prop. 2015/16:100 p. 2-11 och motioner
Föredragande: ACB

5. Bemyndigande rörande eventuella subsidiaritetsärenden

6. Redogörelse för resa till USA

7. Redogörelse för resa till Brasilien

8. Förslag till utskottsinitiativ

9. Granskning av regeringen

10. Övriga frågor

Bilagor


1. Protokoll
2. Inkomna skrivelser
3. Utkast
4. Utkast och yttrande från CU och UbU
6-7. Redogörelse för resa
8. Delades vid bordet den 19 maj
9. Se särskild föredragningslista