Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:54 Tisdag 2016-06-07 kl. 11:00

Tisdag 2016-06-07 kl. 11:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2015/16:54


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:54
Datum och tid: 2016-06-07 11:00
Plats: RÖ 7-08

1. Val av chefsjustitieombudsman
Föredragande: PN

2. Granskning av regeringen

3. Justering av protokoll

4. Anmälningar

5. EU-bevakning

6. Övergångsstyre och utjämning vid ändrad kommun- och
landstingsindelning (KU25)

Justering
Prop. 2015/16:121 och motion
Föredragande: LW

7. Indelning i utgiftsområden (KU23)
Justering
Prop. 2015/16:100 p. 2-11 och motioner
Föredragande: ACB

8. Övriga frågor

Bilagor


1. KansliPM
2. Se särskild föredragningslista
3. Protokoll
5. KansliPM
6-7. Förslag