Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:55 Tisdag 2016-06-14 kl. 11:00

Tisdag 2016-06-14 kl. 11:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2015/16:55


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:55
Datum och tid: 2016-06-14 11:00
Plats: RÖ 7-08

1. Riksrevisionen
Information
Riksrevisor Margareta Åberg med medarbetare

2. Justering av protokoll

3. Anmälningar

4. EU-bevakning

5. Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag
till ändringar i AV-direktivet
KOM(2016) 287
Föredragande: KÖ

6. Registrering av gåvor till riksdagsledamöter och
registrering av vissa skulder m.m., framst. 2015/16:RS6
Föredragande: CB

7. Övriga frågor

Bilagor


1. KansliPM
2. Protokoll
4. KansliPM
5. KansliPM och KOM(2016) 287
6. KansliPM