Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:57 Fredag 2016-08-05 kl. 11:00

Fredag 2016-08-05 kl. 11:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2015/16:57


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:57
Datum och tid: 2016-08-05 11:00
Plats: RÖ 7-08

1. Anmälningar

2. Riksrevisionen
Överläggning

Lokal: Skandiasalen, N3-04 (offentlig del av sammanträdet)

Kl. 11.30

3. Riksrevisionen
Information och diskussion
Riksrevisorerna Margareta Åberg, Ulf Bengtsson och
Susanne Ackum

Lokal: KU:s sessionssal, RÖ7-08

Kl. 13.45

4. Riksrevisionen
Information och diskussion
Riksrevisorerna Margareta Åberg, Ulf Bengtsson och
Susanne Ackum

5. Riksrevisionen
Överläggning

6. Fråga om utskottsinitiativ

7. Övriga frågor

Bilagor


1. - Inkomna skrivelser
- Begäran om entledigande
2. - KansliPM
- Årsredovisning
- Uppdrag
- Uppföljning av Riksrevisionsreformen (2008/09:URF1) och
(2008/09:URF3), delas endast elektroniskt