Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:58 Tisdag 2016-08-30 kl. 09:30

Tisdag 2016-08-30 kl. 09:30

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2015/16:58


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:58
Datum och tid: 2016-08-30 09:30
Plats: RÖ 7-08

1. Extern utredning av Riksrevisionen
Information
Professor Hans-Gunnar Axberger, extern utredare

2. Justering av protokoll

3. Anmälningar

4. Översyn av Riksrevisionen
Fortsatt överläggning om utskottsinitiativ
Föredragande: HH

5. Kommissionens förslag om inrättande av ett flerårigt
ramprogram för Europeiska unionens byrå för
grundläggande rättigheter 2018–2022
Subsidiaritetsprövning. Ev beslut
KOM(2016) 442
Föredragande: AW

6. Övriga frågor

Bilagor


1. Uppdrag
2. Protokoll
3. Inkomna skrivelser
4. KansliPM, uppteckning från utfrågning
5. KansliPM, KOM(2016) 442 och 2015/16:FPM120