Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:7 Torsdag 2015-11-05 kl. 09:00

Torsdag 2015-11-05 kl. 09:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2015/16:7


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:7
Datum och tid: 2015-11-05 09:00
Plats: RÖ 7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Utgiftsområde 1 Rikets styrelse (KU1)
Fortsatt beredning
Prop. 2015/16:1 och motioner
Redog. 2014/15:RS2
Föredragande: ACB

4. Bättre lagstiftning för bättre resultat - en EU-agenda (KU3)
Fortsatt beredning
KOM(2015) 215
Föredragande: KÖ

5. Digitalradio (KU6)
Beredning
Skr. 2015/16:25
Föredragande: KÖ

6. Ändringar i offentlighets- och sekretesslagen med anledning
av Försvarsexportmyndighetens avveckling (KU8)

Fortsatt beredning
Prop. 2015/16:20
Föredragande: CB

7. Genomförandet av Solvens II-direktivet på
föräkringsområdet (KU3y)

Fortsatt beredning
Prop. 2015/16:9
Föredragande: HH

8. Granskning av regeringen

9. Övriga frågor

Bilagor


1. Protokoll
3. Yttrande från UU
4. Utkast
5. KansliPM
6-7. Utkast
8. Se särskild föredragningslista