Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:10 Torsdag 2016-11-10 kl. 09:00

Torsdag 2016-11-10 kl. 09:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2016/17:10


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:10
Datum och tid: 2016-11-10 09:00
Plats: RÖ7-08

1. Förslaget till direktiv om bekämpande av terrorism
Överläggning
Statssekreterare Catharina Espmark m.fl. vid
Justitiedepartementet

2. Justering av protokoll

3. Anmälningar

4. Översyn av Riksrevisionen (KU14)
Justering
Överläggning om utskottsinitiativ
Föredragande: HH

5. Granskning av regeringen

6. Övriga frågor

Bilagor


1. KansliPM
2. Protokoll
4. Förslag
5. Se särskild föredragningslista