Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:11 Tisdag 2016-11-15 kl. 11:00

Tisdag 2016-11-15 kl. 11:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2016/17:11


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:11
Datum och tid: 2016-11-15 11:00
Plats: RÖ7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. EU-bevakning

4. Utgiftsområde 1 Rikets styrelse (KU1)
Fortsatt beredning
Prop. 2016/17:1 och motioner
Redog. 2015/16:RS1
Föredragande: ACB

5. Övriga frågor

Bilagor


1. Protokoll
3. KansliPM
4. Utkast