Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:12 Tisdag 2016-11-22 kl. 11:00

Tisdag 2016-11-22 kl. 11:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2016/17:12


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:12
Datum och tid: 2016-11-22 11:00
Plats: RÖ7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. EU-bevakning

4. Utgiftsområde 1 Rikets styrelse (KU1)
Justering
Prop. 2016/17:1 och motioner
Redog. 2015/16:RS1
Föredragande: ACB

5. Granskning av meddelande om EU:s stöd till det
förebyggande arbetet mot våldsbejakande (KU12)
Beredning och fråga om att ge vissa utskott
tillfälle att yttra sig över KOM (2016) 379
Föredragande: CR

6. Granskning av regeringen

7. Övriga frågor

Bilagor


1. Protokoll
3. KansliPM
4. Förslag
5. Utkast
6. Se särskild föredragningslista