Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:13 Torsdag 2016-11-24 kl. 09:00

Torsdag 2016-11-24 kl. 09:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2016/17:13


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:13
Datum och tid: 2016-11-24 09:00
Plats: Skandiasalen

1. Justitieombudsmännens ämbetsberättelse
Riksdagens ombudsmän informerar om 2016/17 års
ämbetsberättelse

RÖ7-08

2. Justering av protokoll

3. Anmälningar

4. Uppföljning av riksdagens tillämpning
av subsidiaritetsprincipen (KU5)
Fortsatt beredning
Föredragande: KÖ

5. En strategi för arbetet med mänskliga rättigheter
i Sverige (KU6)
Beredning
Skr. 2016/17:29 och motioner
Föredragande: HH

6. Övriga frågor

Bilagor


1. KansliPM
2. Protokoll
3. - Inkomna skrivelser
- KansliPM
4. Utkast
5. Utkast, kansliPM och motioner