Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:14 Tisdag 2016-11-29 kl. 11:00

Tisdag 2016-11-29 kl. 11:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2016/17:14


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:14
Datum och tid: 2016-11-29 11:00
Plats: RÖ7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. EU-bevakning

4. Kommissionens arbetsprogram för 2017
Fråga om yttrande till utrikesutskottet
KOM (2016) 710
Föredragande: KÖ

5. Granskning av regeringen

6. Övriga frågor

Bilagor


1. Protokoll
3-4. KansliPM
5. Se särskild föredragningslista